© Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Ζωή 2010 . ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΦΟΙ ΝΙΚ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗ ΟΕ Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ζωή παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Η ολική οξύτητα, η οποία εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ κατά βάρος, δεν υπερβαίνει τα 0,50 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια λαδιού.Οι σταθερές για τους δείκτες παρουσίας διαφόρων τύπων οξειδωμένων ουσιών στο ελαιόλαδο, δεν υπερβαίνουν τις κατωτέρω τιμές κατά την τυποποίηση του ελαιολάδου:Κ232: 2,00 Κ270: 0,15,ο δείκτης υπεροξειδίων δεν υπερβαίνει τα14 MeqO2/kg Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου ζωή , έχουν ως εξης, πράσινο έως πρασινοκίτρινο χρώμα, με φρουτώδη έντονη γεύση και εξαιρετικό άρωμα φρέσκου καρπού, οφειλόμενο στη μεγάλη αναλογία πτητικών αρωματικών ουσιών. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το σύνολο  της παραγόμενης ποσότητας του ελαιολάδου ζωή,κατατάσσεται στην κατηγορία του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου και μόνο, καθώς διαθέτει οξύτητες αρκετά πιο κάτω από το ανώτερο επιτρεπτό όριο,ενώ και οι άλλες παράμετροι του αριθμού των υπεροξειδίων και του συντελεστή απόσβεσης (Κ232) κυμαίνονται κάτω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων. Παράλληλα από αναλύσεις των λιπαρών οξέων στο ελαιόλαδο προκύπτει ότι, το 70 - 80% αυτών είναι μονοακόρεστα και το 10% πολυακόρεστα.Η υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά (Βιταμίνη Ε, πολυφαινόλες κ.α) το καθιστά ιδιαίτερα υγιεινό και σταθερό έναντι της οξείδωσης.Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από το χρόνο συγκομιδής και τον τρόπο επεξεργασίας στα ελαιοτριβείο μας. Οι παράγοντες που προσδίδουν την άριστη ποιότητα στην πρώτη ύλη, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου ελαιόλαδου, είναι:ο συνδυασμός του άριστου κλίματος της περιοχής (μεγάλη περίοδος ηλιοφάνειας, άριστο ύψος βροχοπτώσεων περίπου 600 mm, κτλ), ο ήπιος χειμώνας και το εκτεταμένο θερμό καλοκαίρι τα ιδανικά εδάφη της περιοχής για την άριστη ανάπτυξη των ελαιόδεντρων,οι μέτριας έντασης άνεμοι και το λοφώδες της περιοχής (στο οποίο ευνοείται ο άριστος φωτισμός και αερισμός των ελαιώνων, στοιχεία που  καθορίζουν την άριστη ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου), συντελούν ώστε το παραγόμενο ελαιόλαδο να είναι πλούσιο σε χρωστικές, με έντονο χρωματισμό και ευχάριστη γεύση,τα ελαφρά ασβεστολιθικά εδάφη με το ουδέτερο προς αλκαλικό ΡH, οι ικανοποιητικές συγκεντρώσεις φωσφόρου, καλίου, βορίου κ.α, επηρεάζουν τα μέγιστα, ώστε το ελαιόλαδο να είναι φυσικώς διαυγές και πλούσιο σε αρωματικές ουσίες. Νομός Μεσσηνίας Κυπαρισσία Το κλίμα που επικρατεί στο Νομό είναι ιδανικό για την ελαιοκαλλιέργεια. Χαρακτηρίζεται ασθενές μεσογειακό (ξηροθερμικό - εύκρατο) έως υποτροπικό, χωρίς απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και με κατάλληλο ύψος και κατανομή βροχοπτώσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άριστων συνθηκών του ετήσιου κύκλου της ελιάς. Ο χειμώνας είναι ήπιος, ενώ το καλοκαίρι εκτεταμένο και θερμό. Το έδαφος είναι αργιλλοαμώδες με ουδέτερο ΡH, πολύ εύφορο στα πεδινά έως πετρώδες μικρής γονιμότητας στα ορεινά, όπου η καλλιέργεια της ποικιλίας είναι πολύ μικρή. Το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών είναι λοφώδες και από μηχανικής απόψεως κατατάσσονται στα ελαφρά έως μέσης συστάσεως. Η καλλιέργεια των ελαιόδεντρων γίνεται κυρίως σε επικλινείς λοφώδεις εκτάσεις που επιτρέπουν τον καλό αερισμό των δέντρων και την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος.